Tá leithscéal gafa ag stiúrthóir bainistíochta Uisce Éireann leis na daoine a d'éirigh tinn tar éis dóibh uisce truaillithe ón soláthar poiblí i gCúige Laighean a ól. Dúirt Niall Gleeson nár cheart don tubaiste tarlú.

Is in dhá ionad cóireála a fuarthas an t-uisce truaillithe, mar atá, ionad an Bhaile Mhóir i gCo Chill Dara agus in ionad na Craobhaí i gCo Loch Garman.

Cuirtear uisce ar fáil do dhaoine i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath agus i nGuaire, Co Loch Garman, ón dá ionad sin faoi seach.

Ag labhairt dó ar RTÉ, mhaígh Niall Gleeson go bhfuil bearta á gcur i bhfeidhm ag Uisce Éireann lena chinntiú nach dtarlóidh míthapa mar seo arís.

Dúirt sé gur cuireadh in iúl go rómhall don chomhlacht go raibh an t-uisce truaillithe.

Bhí an t-uisce salach imithe tríd an gcóras soláthair faoin am a fuair an comhlacht scéala faoi agus dá bharr sin, a dúirt sé, ní raibh aon ghar i bhfógra fiuchta a eisiúint.

Dheimhnigh an Gliasánch go bhfuil Uisce Éireann ag féachaint le fios fátha na moille seo a fháil ach thug sé le tuiscint go raibh "deacrachtaí cumarsáide" i gComhairle Contae Loch Garman.

Chomh luath in Éirinn agus a tugadh fógra d'Uisce Éireann, a duirt sé, chuir an comhlacht scéala chuig an an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Buaileadh tinn 52 duine ar a laghad i nGuaire tar éis dóibh an t-uisce truaillithe a ól. Cuireadh cuid acu in ospidéil. Baictéir atá bainteach le E. coli údar an oilc, a dúradh.

Thug Niall Gleeson le fios go bhfuil Uisce Éireann ag iarraidh aon eagraíocht amháin a bheith freagrach as seribhísí uisce sa tír seo d'fhonn éifeachtacht an chórais a fheabhsú, mar a dúirt sé.

Tá cainteanna ar bun sa Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre faoi oibrithe i rannóga uisce na n-údarás áitiúil a aistriú go hUisce Éireann.