Dhearbhaigh an Roinn Sláinte tráthnóna gur taifeadadh 1,392 cás nua Covid-19 sa Stát ó inné.

288 othar le Covid-19 atá in ospidéil ar fud na tíre, i gcomórtas le 290 inné. Tá 73 acu in aonaid dianchúraim, sin seisear níos mó ná inné.

Tugadh le fios gur i gceantair teorann atá na rátaí is airde den ghalar sa Stát, mar atá, Carraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan, Béal Átha Beithe-Cluain Eois, agus Leifear-Srath an Urláir.

Is i dtoghlimistéar áitiúil Mhuineacháin atá an ráta is airde ar fad - 1,300 cás in aghaidh gach 100,000 duine.

Fógraíodh inniu chomh maith go bhfuil deichniúr eile le Covid-19 básaithe sa Tuaisceart agus go bhfuil 1,239 cás nua den ghalar ann.

Tá 2,493 duine le Covid-19 básaithe sa Tuaisceart agus tá sé tolgtha ag 224,315 duine ó thús na paindéime.

Tá 419 othar le Covid-19 in ospidéil ó thuaidh, i gconchlann le 426 inné. Tá 38 acu in aonaid dianchúraim, mar a bhí inné.