Ba chóir don Stát caitheamh le cúram leanaí mar sheirbhís riachtanach phoiblí agus an maoiniú cuí a chur ar fáil lena aghaidh, dar le Comhdháil na gCeardchumann.

Dúirt an Dr Laura Bambrick, ceannasaí polasaí sóisialta na Comhdhála, de bharr nach bhfuil stádas reachtúil ag soláthar cúraim leanaí go bhfuil smacht ag comhlachtaí príobháideacha ar an earnáil agus - dá thoradh sin - ar phá agus ar tháillí.

Tharraing an Dr Bambrick aird freisin ar an gcontrárthacht agus an neamhréiteach idir an pá íseal a fhaigheann oibrithe cúraim leanaí agus na táillí arda a ghearrtar ar thuismitheoirí.

Is in olcas atá cúrsaí ag dul, a dúirt sí, agus tá go leor oibrithe ag fágáil na hearnála le teann lagmhisnigh.

Thug sí le tuiscint gur fáinne fí atá ann agus go bhfuil an tríú cuid de mhná na tíre seo a bhfuil leanaí acu á gcoinneáil amach ón obair dá bharr.

Cé nach bhfuil na hacmhainní ag an Stát cúram leanaí a sholáthar níl sé d'acmhainn againn gan beart éigin a dhéanamh, a dúirt an Baimbriceach.

Léiríodh i suirbhé a foilsíodh an tseachtain seo caite go bhfuil an tríú cuid d'ionaid chúraim leanaí i mbaol a ndúnta de cheal oibrithe a bhfuil na dintiúir chuí acu.