Thug an Tánaiste Leo Varadkar le fios go nglacann an Rialtas leis go gcaithfear cur leis an gcúiteamh atáthar le tabhairt do dhaoine ar tógadh a dtithe le brící lochtacha míoca.

Tógadh idir 4,000 agus 5,000 teach i nDún na nGall - agus roinnt i Maigh Eo - le brící a bhfuil an mianra míoca iontu.

Tugann na brící seo uathu agus tagann scoilteacha móra i mballaí dá bharr.

De réir na scéime cúitimh atá ann faoi láthair, íocfaidh an Rialtas 90% den chostas athchóirithe nó atógála agus íocfaidh úinéirí tithe an chuid eile.

Cé ea, is cúiteamh 100% atá úinéirí tithe agus polaiteoirí freasúra a lorg, díreach mar a tugadh roimhe seo do dhaoine i mBaile Átha Cliath a raibh a gcuid tithe millte ag brící a raibh an t-ábhar pirít iontu.

Dúirt Leo Varadkar cé nach bhféadfadh sé aon ghealltanas a thabhairt faoi láthair go bhfuil an Rialtas le tuarascáil faoin scéal a fháil ó ghrúpa oibre faoi dheireadh na míosa seo.

Breathnóidh an Rialtas ar an gceist arís i gcomhar leis an Ard-Aighne agus an Roinn Chaiteachais Phoiblí, a dúirt sé.

Tá sé tagtha chun solais le gairid gur tógadh teaghaisí i gCo an Chláir agus i Luimneach le brící míoca freisin agus go bhfuil na húinéirí ag lorg cúitimh ar an Rialtas anois.