Tá curtha suas ag an Uachtarán Michael D Higgins do chuireadh freastal ar sheirbhís eaglasta in éindí le Banríon Eilís Shasana in Ard Mhacha an mhí seo chugainn.

Seirbhís speisialta atá i gceist le críochdheighilt na hÉireann agus bunú stát an Tuaiscirt céad bliain ó shin a chomóradh.

I ráiteas, dúirt urlabhraí an Uachtaráin nach bhféadfadh Michael D Higgins a bheith i láthair ag an tseirbhís ach ní dúradh go baileach cén fáth.

Dúirt an t-urlabhraí gur cuireadh an méid seo in iúl do na daoine atá ag eagrú na seirbhíse agus gur chuir an tUachtarán a bheannacht chuig an mBanríon Eilís.

Thug urlabhraí an Uachtaráin le fios chomh maith gur fháiltigh Michael D Higgins san am atá caite - agus go bhfáiltíonn sé i gcónaí - roimh aon deis bualadh leis an mbanríon agus le daoine eile óna teaghlach.

Mar sin féin, tuigtear go rabhthas ag súil go mbeadh an tUachtarán i láthair ag an tseirbhís.

Beidh príomháidh Caitliceach na hÉireann, an tArdeaspag Éamon Martin, i láthair ag an tseirbhís in éineacht le ceannairí na n-eaglaisí Críostaí eile.

I ráiteas, dúirt na ceannairí eaglasta go raibh an tseirbhís á cur ar bun le súil agus go gcuirfeadh sé le hathmhuintearas i measc daoine ó thuaidh.

Dúirt urlabhraí an Ardeaspaig Martin nach raibh aon ní le cur aige leis an ráiteas sin.