Tá praghsanna tithe ardaithe 8.6% ar an meán le bliain, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh. Seo an ráta fáis is gasta le trí bliana.

Baineann an staidreamh leis an mbliain go dtí Iúil seo caite.

Ardú 8.1% ar an meán a bhí i gceist i mBaile Átha Cliath - idir thuaidh agus theas - agus ardú 9.1% sa chuid eile den tír.

Léiríonn na figiúirí chomh maith go bhfuil an méid tithe atá á gceannach agus á ndíol ar ais ag an leibhéal céanna agus a bhí roimh an bpaindéim.

I mBaile Átha Cliath, is ardú 9.2% a tháinig ar phraghsanna tithe agus is ardú 3.7% a tháinig ar phraghsanna árasán.

Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, bhí ardú 8.7% ar phraghsanna tithe agus ardú 14.6% ar phraghsanna árasán. Is i limistéar na teorann a bhí an t-ardú is mó - 16.2%.

Is sa Chaisleán Riabhach, Co Ros Comáin, agus i gCluain Eois, Co Mhuineacháin, atá na hárais chónaithe is saoire sa Stát. €90,000 is ea an meánphraghas sna ceantair sin.

Tá praghsanna 99% níos airde anois sa tír trí chéile ná mar a bhí in 2013, tráth a bhí cúlú eacnamaíochta ann. Ardú 106.8% atá ann i gcás Bhaile Átha Cliath.