Tá cead speisialta tugtha do mhuintir fir as Co na Mí atá an-dona tinn san Astráil taisteal chun na tíre sin le breathnú air.

Tá ailse inchinne ar Shane McGeough, 38 bliain d'aois, as Ceanannas ó dhúchas, agus atá ag cur faoi san Astráil le deich mbliana.

De réir na rialachán Covid-19 san Astráil, tá srianta ar dhaoine taisteal chun na tíre. Sa chás eisceachtúil go dtugtar cead do dhaoine dul ann, ní mór dóibh coraintín coicíse a chaitheamh nuair a bhaineann siad an tír amach.

D'iarr daoine muinteartha Shane díolúine ón gcosc taistil, áfach, agus dheimhnigh a chol ceathar Serena Gavin ar RTÉ inniu go bhfuair siad scéala ar maidin gur glacadh lena n-iarratas.

Ina dhiaidh sin, tá dúshláin ann i gcónaí. Níl mórán eitiltí ann agus níl ionaid choraintín forleathan.

Serena Gavin agus Cathy McGeough, máthair Shane

Tá Shane McGeough le géarchúrsa cóireála leighis a thosú go luath. Sé seachtaine a mhairfeas an cúrsa, ceaptar, agus tá rún aige filleadh ar Éirinn lena dhaoine muinteartha ina dhiaidh.

Dúirt Ambasadóir na hAstráile in Éirinn Gary Gray go dtógann sé trí seachtaine go hiondúil le hiarratais taistil a phróiseáil ach go gcaitear go trócaireach le cásanna cosúil le muintir McGeough.