Tá Comhdháil na gCeardchumann ag iarraidh ar an Rialtas gan a gcuid pleananna rátaí cánach a laghdú sa Bhuiséad a chur i bhfeidhm agus ina áit sin caiteachas poiblí ar thithíocht, chúram sláinte agus chúram leanaí a mhéadú.

Níl sé d'acmhainn ag an tír cáin a laghdú agus ní féidir pleananna an Rialtais a chosaint, dar leis an gComhdháil.

In aighneacht réamhBhuiséid, deir an Chomhdháil go léiríonn an phaindéim Covid-19 gurb iad seirbhísí bunúsacha agus leas sóisialach dhá bhunchloch fholláine eacnamaíochta an phobail.

Molann siad ina n-aighneacht an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta a choinneáil agus é a bheith ar fáil feasta choíche d'earnálacha a bhíonn thíos seal.

Molann siad chomh maith ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh na bhfostóirí a mheádú chun cur le "leibhéil ísle ioncaim" an Rialtais.

Mar sin féin, deir an Chomhdháil nár chór na híocaíochtaí seo a mhéadú go dtí go mbeidh borradh faoin ngeilleagar arís.

I measc na moltaí eile san aighneacht, iarrtar rátaí leasa shóisialaigh a ardú os cionn ráta an bhoilscithe agus an t-íosphá náisiúnta a ardú ó €10.50 san uair go dtí €12.30.

Tá fáilte curtha ag an gComhdháil roimh rún an Rialtais gan dianbheartais eacnamaíochta a thabhairt isteach as seo go ceann roinnt blianta.