Tá sé fógartha ag Rialtas na Breataine go bhfuil siad le roinnt rialuithe teorann a bhí le cur i bhfeidhm ag tús na míosa seo chugainn a chur ar méar fhada.

Seo rialuithe nua a bhí le tabhairt isteach de thoradh imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach agus a aontaíodh i mí an Mhárta seo caite.

Bhí sé i gceist ó thús Dheireadh Fómhair na rialuithe céanna a bheith ann d'earraí a thugtar isteach sa Bhreatain ón Aontas Eorpach agus ón gcuid eile den domhan araon.

Dúirt aire rialtais na Breataine David Frost gur earraí a bhfuil baint acu le hábhar plandaí is mó a bheas i gceist.

Thug sé le fios go ndearnadh an cinneadh de bharr na deacrachtaí atá cruthaithe ag an bpaindéim Covid-19 do lucht gnó faoi láthair a bheith níos measa ná a tuaradh sa Mhárta.

Tharraing David Frost aird freisin ar na lúba ar lár i slabhraí soláthair, go háirithe san earnáil bia.