Deir Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte nach bhfuil aon phlean láithreach acu an córas olltástála do Covid-19 a athrú.

Dheimhnigh an Phriomh-Oifigeach Cliniciúil an Dr. Colm Henry cur cuireadh plécháipéis faoi bhráid an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Phoiblí (NPHET) a deir go dteastaíonn réimeas tástála níos dírithe sna míonna amach romhainn.

Cuireadh plépháipéar a scríobh an tOllamh Martin Cormican, príomhshaineolaí an FSS ar rialú infhabhtaithe, faoi bhráid na foirne ag deireadh mhí Iúil.

Dheimhnigh an Dr. Henry go molann an páipéar dul i dtreo tástáil níos roghnaithí de réir forbairtí sa phaindéim.

Tá sé dochreidte, a deir sé, go bhfuil vacsaíní againn in imeacht bliana amháin, atá thar a bheith éifeachtach i laghdú thinneas trom, i gcórais sláinte a chosaint agus i roghanna a thabhairt dúinn.

An rud atá faoi chaididil againn anois é an chuma a bheidh ar an athrú ó phaindéim go heipidéim, a deir sé, nuair nach galar eisceachtúil é Covid-19 ach gur ceann de víorais eile séasúrtha é.

Beidh an t-athrú sin ag brath ar líon na gcásanna, an ráta dearbhaithe, an tionchar ar ospidéil, ar aonaid dhianchúraim agus ar na grúpaí atá íogair.

Bíonn muid ag faire na dtomhas seo de shíor, a dúirt Colm Henry, agus an chuma air go bhfuil siad ag éírí seasmhach le roinnt seachtainí.

Tuigeann an Dr. Henry an imní faoi scaipeadh Covid-19 i measc pháistí scoile, ach ní hé seo a fháisnéis atá acusan agus nach fachtóir suntasach an scaipeadh idir pháistí sa seomra ranga. D'fhan formhór na scoileanna ar oscailt go dtí an Samhradh agus gan mórán cur isteach ar gcuid oibre go dtí sin, a deir sé.

Glacann sé leis go mbeidh a thuilleadh ráigeanna i scoileanna, ach caithfidh NPHET é sin a chur in aghaidh an dochar do pháistí as a gcuid oideachais a bhriseadh.

Ní galar tromschúiseach é Covid-19 i bpáistí, a dúírt sé, agus as na 1,700 cás a bhí againn i ndianchúram ó thús na paindéime, bhí níos lú ná 30 páiste ann.