Pléifear moladh ag tionól Chomhaontas Glas inniu a fhéachfaidh le córas iarnróid ardluais a chur ar bun ar fud oileán na hÉireann.

Deir an tAire Iompair Éamonn Ryan go bhféadfadh líne ardluais síneadh as Corcaigh go Dún na nGall, mar chuid d'uasghrádú a dhéanamh ar an gcóras iarnróid.

Cuirfidh sé an plean sin os comhair bhaill den Chomhaontas Glas ag tionól a bheas ag an pháirtí inniu i mBaile Átha Cliath.

Cuireadh tús le hathbhreithniú ar chóras iarnróid na tíre i rithe an tsamhraidh i gcomhar le Feidhmeannas Thuaisceart Éireann, agus agus mar chuid de sin tá plé ar líne traenach a oscailt arís idir Leitir Ceanainn agus Doire.

D'fhéadfaí deiseanna a chruthú do phaisinéirí taisteal ar thraein ó Dhún na nGall go Béal Feirste agus as sin go Baile Átha Cliath agus Corcaigh, dar le hÉamonn Ryan.

Beidh an t-athbhreithniú seo ag amharc ar na deiseanna atá ann forbairt a dhéanamh ar línte traenach ar chósta an iarthair.