Tá sé tugtha le fios ag seirbhís monatóireachta aeráide an Aontais Eorpaigh gurbh é seo an samhradh ba theo a taifeadadh riamh san Eoraip.

Dar leis an tseirbhís go raibh meánteocht dromchla an aeir idir an Meitheamh agus Lúnasa i mbliana beagnach céim níos airde ná an mheánteocht idir na blianta 1991-2020.

Ba iad samhraí na mblianta 2010 agus 2018 na cinn ba theo a taifeadadh roimhe seo. Bhí an dá shamhradh sin 0.1 céim níos fionnuaire ná an samhradh atá díreach caite.

Téann taifid na seirbhíse monatóireachta aeráide siar go dtí caogaidí an chéid seo caite ach is féidir le meitéareolaithe an fhaisnéis atá acu a chrostagairt do thaifid eile a théann siar go dtí lár an naoú ceád déag.

Tá na figiúirí is deireanaí ag teacht lena bhfuil ar eolas cheana féin faoi théamh na cruinne agus éifeacht astaíochtaí gás.

Fágann siad go bhfuil spriocanna chomhaontú aeráide Pháras, a síníodh in 2015, gan chomhlíonadh.

De réir an chomhaontaithe sin, ní foláir do 200 tír obair as lámha a chéile le teocht an domhain a ísliú 1.5 céim.