Táthar le caighdeáin nua maidir le gual a thabhairt isteach as seo go ceann bliana le cinntiú nach mbeidh aon fháil amach anseo ar an gcineál breosla is salaí.

Tá súil ag an Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide Éamon Ryan go mbeidh na caighdeáin nua tagtha i bhfeidhm faoi Mheán Fómhair na bliana seo chugainn.

Mhol an tAire do sholáthróirí gníomhú dá réir anois agus infheistiú feasta i mbreosla níos glaine.

Faoi láthair, tá cosc ar ghual toiteach a cheannach i mbreis agus daichead cathair agus baile mór, ach tá fáil air i gcónaí i ngach áit eile sa Stát.

Tá sé ráite ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil gurb é an deatach a thagann as breosla soladach a dhóitear i dtithe is mó is cúis le cáithníní urchóideacha san aeráid.

Tá cuid de na cáithníní seo chomh mion gur féidir leo dul trí scamhóga daoine agus bailiú sna horgáin. Is iad faoi deara go leor aicidí tromchúiseacha - idir asma, aisle agus ghalar croí.

Dar leis an nGníomhaireacht Eorpach Comhshaoil, cailleadh 1,300 duine roimh am in Éirinn in 2017 mar gheall ar thruailliú ó bhreosla soladach.

Níl aon trácht sa mhéid a d'fhógair Éamon Ryan ar chúnamh airgeadais a chur ar fáil do dhaoine chun cur ina luí orthu leas a bhaint as breosla níos glaine feasta.

Níl sé soiléir céard atá beartaithe ag an Rialtas maidir le móin.