Ba í an bhliain seo caite an bhliain ba theo a taifeadadh riamh san Eoraip, de réir tuarascála nua maidir le hathrú aeráide.

Bhí an mheánteocht san Eoraip 1.9 céim níos airde ná an meán i gcaitheamh na mblianta idir 1981 agus 2010, a deirtear sa staidéar atá curtha ar fáil ag Cumann Meitéareolaíochta Mheiriceá.

Go deimhin, ardú dhá chéim a bhí i gceist i Lucsamburg, sa tSualainn, san Fhionlainn agus i gcríocha Eorpacha na Rúise.

Cé go raibh sé beagáinín níos fionnuaire ná an meán i gcodanna eile d'iarthuaisceart na hEorpa anuraidh, bhí sí ar an tríú bliain ba theo riamh sa Bhreatain, a deirtear.

Bhí an teocht sa Bhreatain 0.78 céim níos airde anuraidh ná an mheánteocht idir 1981 agus 2010.

Bhí sé níos teo fós thall in 2014 agus 2006.

De réir na tuarascála freisin, bhí an mheánteocht ar fud na cruinne 0.6 céim níos airde ná an meán i gcaitheamh na dtríocha bliain a iniúchadh.

I dtús na míosa seo, dheimhnigh Painéal Idir-Rialtasach na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide go raibh teocht na cruinne in 2020 1.1 céim níos airde ná mar a bhí sa 19ú céad.

Tá taifid aeráide ar fáil ón mbliain 1850 i leith.