Tá sé ráite arís ag na trí cheardchumann múinteoirí sa tír nach bhfuil an Stát ag cosaint múinteoirí atá ag iompar clainne ar Covid-19.

Mná nach bhfuil torrach i bhfad is mó atá i mbaol de bharr fhaillí an Stáit, dar leis na ceardchumainn.

An téarma seo caite, roimh shaoire an tsamhraidh, bhí cead ag roinnt múinteoirí torracha obair ón mbaile ach tá deireadh curtha leis an socrú seo don scoilbhliain nua.

Cé ea, níltear ag tabhairt na vacsaíne do mhná atá ag iompar clainne le níos lú ná 14 seachtain.

I gcomhráiteas, dúirt Cumann Múinteoirí Éireann, Cumann na Meánmhúinteoirí agus Aontas Múinteoirí Éireann go bhfuil an-imní orthu go bhfuil daoine á gcur ar ais chun na scoile go róluath, sula mbíonn deis acu an vacsaín a fháil.

Tá sé dochreidte, a dúirt siad, go bhfuil an Rialtas ag iarraidh ar dhaoine leochaileacha dul ar ais ar scoil gan vacsaín a bheith faighte acu, go háirithe i bhfianaise na faisnéise is deireanaí faoi scaipeadh tréan an choróinvíris i measc an phobail.

Tá na ceardchumainn ag éileamh cead a thabhairt do mhúinteoirí nach bhfuil torrach ach le tamall gairid obair ón mbaile i gcónaí.

Ní chuirfeadh sé as mórán d'oideachas leanaí, dar leo, mar nach bhfuil ach líon beag múinteoirí i gceist.

Cháin Kieran Christine ó Chumann na Meánmhúinteoirí moladh an Aire Oideachais Norma Foley go nglacfadh na mná seo saoire bhreoiteachta ar feadh scaithimh.

Dúirt sé nach bhfuil na mná breoite ar chor ar bith. Níl ann ach go bhfuil siad ag iarraidh iad féin a chosaint agus obair i dtimpeallacht shábháilte, a dúirt sé.