'Nuacht domsa é go gceadaítear do bhreis is 50 duine a bheith i láthair ag ócáidí sóisialta lasmuigh'.

Sin mar a labhair comhcheannaire na nDaonlathaithe Sóisialacha,Róisín Shortall ar maidin.

Bhí an teachta dála faoi agallamh ar an gclár raidió de chuid RTÉ, 'Today with Philip Boucher-Hayes'.

Dúirt sí freisin gur léir iontas a bheith ar na heagraíochtaí Fáilte Ireland agus Cumann Bialanna na hÉireann go raibh an ócáid a d'eagraigh an t-iar Aire Rialtais, Katherine Zappone ag teacht leis an rialachán atá ann faoi láthair.

Chuir sí ócáid Óstán an Merrion i gcomparáid leis an mbailiúchán daoine in óstán sa Chlochán anuraidh, ócáid ar a bhfuil 'Golfgate' tugtha air sna meáin ó shin.

'Tá an baol ann anois go dtabharfar neamhaird ar shrianta agus treoirlínte nuair nach bhfuil dea-shampla ag teacht ón mbarr' a dúirt sí.

Chuir sí i leith an Rialtais nach bhfuil sé sách soiléir ina theachtaireacht i dtaca lena bhfuil ceadaithe laistigh de na rialacha.