I dtuarascáil atá foilsithe ag Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge, deirtear nach bhfuil moltaí ón gComisinéir Teanga curtha i bhfeidhm go sasúil ag Coimisinéir an Gharda Síochána.

Dúradh go bhfuil freagracht ar an gCoimisinéir Drew Harris na moltaí a chur i bhfeidhm go práinneach.

Teastaionn ón gcomhchoiste go bpléifí an scéal sa Dáil agus sa Seanad a luaithe agus is féidir.

Deirter freisin gur chóir don Choimisinéir Harris tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais leis an dul chun cinn atá déanta chun seirbisí i nGaeilge a chuir ar fáil sna gardaí - a léiriú.

I dtuarascail on gCoimisinéir Teanga níos luaithe i mbliana, dúradh go raibh na gardaí ag sárú an dlí ó thaobh na Gaeilge.