Tá an líon daoine atá ag fáil na híocaíochta dífhostaíochta paindéime (PUP) tite go dtí an líon is lú ó thosaigh an phaindéim, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Beagán faoi bhun 164,000 duine atá ag fáil an liúntais an tseachtain seo, sin ísliú 29,000 ón tseachtain seo caite.

Luach €48.4 milliún atá sna híocaíochtaí an tseachtain seo.

Tá €8.3bn caite ag an stát go dtí seo ar na híocaíochtaí PUP.

Thug an tAire Coimirce Sóisialaí, Heathar Humpreys, le fios gur iontach an scéal é go bhfuil seirbhísí bia taobh istigh ar oscailt agus go bhfuil go leor gnónna ag oscailt a ndoirse arís agus muid ag buaicam turasóireachta an tsamhraidh.

"Gach seachtain", a dúirt sí "tá níos mó daoine ag filleadh ar obair. Is údar misnigh é freisin go bhfuil oiread gnónna ag earcú tuilleadh oibrithe. I gcás daoine atá dífhostaithe, beidh an rialtas ag cinntiú go gcuirfear an oiliúint chuí ar fáil chun go mbeidh oibrithe in ann glacadh le dúshláin nua."

Tá 60,730 duine ag fáil na híocaíochta dífhostaíochta paindéime i mBaile Átha Cliath; tá 14,629 duine á fáil i gCorcaigh agus 8,740 i nGaillimh.

Is iad na dreamanna is mó atá ag fáil na híocaíochta ná daoine a bhí fostaithe sna hearnálacha cóiríochta agus seirbhísí bia, sna hearnálacha miondhíola agus mórdhíola agus sna seirbhísí riaracháin agus tacaíochta.