Maraíodh beirt i dtimpiste bhóthair i gCorcaigh inniu nuair a d'imigh feithicil de chuid Bhus Éireann as smacht. Bhuail sé coisí agus gluaisteáin a bhí páirceáilte. Tharla an eachtra i mBaile an Mhanaigh i gCuan Chorcaí ag am lóin.

Deimhníodh ar láthair na timpiste go raibh beirt caillte: tiománaí an bhus agus an coisí, gur fhear ón gceantar áitiúil é.

Bhí an bus ag dul i dtreo Chathair Chorcaí nuair a tharla an timpiste. Níor gortaíodh aon duine de na paisinéirí a bhí ar bord an bhus ach tuigtear go bhfuil siad trína chéile.

Tá an trácht ar mhalairt slí sa gceantar agus tá na Gardaí ag déanamh scrúdaithe teicniúla ar láthair na timpiste.