Sa gCúirt Choiriúil Speisialta, tá seacht mbliana agus trí mhí príosúin gearrtha ar bhall sinsearach de bhuíon coirpeach Kinahan as sciúradh airgid. Tá Declan Brady, 55 bliain d'aois, sa bpríosún cheana féin tar éis dó a bheith ciontaithe i gcoireanna gunnaí.

Phléadáil Declan Brady, a bhean chéile, Deirdre Brady - a bhfuil seoladh aici i bhFeirm an Chaisleáin i gCill Dara - agus a pháirtí, Erica Lukacs - a bhfuil seoladh aici i bhFearann an Locha i gCill Dara - ciontach sna cúiseanna sciúrtha airgid.

Cíontaíodh na mná freisin agus gearradh trí bliana príosúin ar an mbeirt acu, ach cuireadh na téarmaí ar fionraí.

D'admhaigh Deirdre Brady gur aistrigh sí breis agus €140,000 thar thréimhse ceithre bliana go cuntas sa Spáinn. Ba le Thomas Kavanagh an cuntas, fear atá ina leascheannasaí ar bhuíon coirpeach Kinahan, dar leis na Gardaí. Tá Thomas Kavanagh faoi choimeád sa Ríocht Aontaithe faoi láthair, ag fanacht ar théarma príosúin.

D'íoc sí airgead ar mhórgáiste sa Spáinn freisin, agus le hÓstán Druids Glen le híoc as bainis teaghlaigh ansin. D'admhaigh sí go raibh baint aici le breis agus €770k a sciúradh, i gcomhpháirt lena fear céile.

Tá airgead íoctha ag Declan Brady, Deirdre Brady agus Erika Lukacs leis an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla.

Tá €622,929 dlite don Bhiúró ag Declan agus Deirdre Brady. Dhíol siad teach i dTeach na Giúise, teach i gCill Dara agus árasán sa bPoirtingéil le €449,000 den bhille sin a ghlanadh. Tá €173,649 fós le híoc acu.

Rinne an banc sa Spáinn athshealbhú ar an teach a bhí acu ansin.

Tá €71,327 le híoc ag Erika Lukacs leis an mBiúró.