Buailfidh grúpa Teachtaí Dála agus Seanadóirí ó na páirtithe polaitiúla ar fad lena chéile inniu chun plé a dhéanamh faoin imní atá léirithe ag an Uachtarán, Michael D. Higgins, faoi líon na mbillí a gcaithfidh sé machnamh a dhéanamh orthu in achar ama gearr, dar leis.

Rinne an Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl agus Cathaoirleach an tSeanaid, Mark Daly, an cruinniú a ghairm chun plé a dhéanamh ar an ord gnó a bheas i gceist ó mhí Mheán Fómhair.

Dúirt urlabhraí ar son an rialtais gur ar leas gach duine atá sé go bhfeidhmíonn an próiséas reachtaíochta gan deacracht, go háirithe i bhfianaise líon na mbillí tábhachtacha atá i gceist faoi láthair, cuir i gcás, ar chúrsaí tithíochta, athrú aeráide agus Covid 19.

Níor tharla sé riamh go bhfuarthas a leithéid de litir ó uachtarán agus táthar ag caitheamh léi ar bhonn práinne. Sa litir, dúirt an tUachtarán nach bhfuil an próiséas reachtaíochta atá i bhfeidhm faoi láthair saor ó locht.

Le linn mhí Iúil, a dúirt sé, cuireadh 19 bille faoina bhráid, naoi gcinn acu a fuair sé in aon lá amháin.

I gcás cuid de na billí, ba ghá machnamh a dhéanamh orthu agus iad a shíniú taobh isitigh de sheachtain.

Thug sé le fios go bhfuil go leor den reachtaíocht casta agus gur gá anailís a dhéanamh ar a n-impleachtaí ó taobh an bhunreachta de. I gcás billí áirithe, a dúirt sé, is gá dul i gcomhairle leis an gComhairle Stáit.

Ina bhfreagra ar an litir, dúirt an Ceann Comhairle agus Cathaoirleach an tSeanaid go dtuigeann siad a chás agus go bhfuil meas acu ar a chuid tuairimí.

Dar le Teachtaí Dála de chuid an fhreasúra, léiríonn an litir seo gur córas lochtach é aon chóras reachtaíochta faoina mbrúitear billí tríd faoi dheifir.