Tá ionaid vacsaínithe siúil isteach á n-oscailt inniu ar fud na tíre. Ní gá réamhchoinne a dhéanamh chun vacsaín in aghaidh Covid 19 a fháil iontu agus beidh siad ag feidhmiú den chéad uair thar an deireadh seachtaine saoire bainc.

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte freagrach as na clinicí seo agus tá siad dírithe ar dhaoine atá os cionn sé bliana déag d'aois, nach bhfuil aon dáileog faighte acu go dtí seo.

I measc na n-ionad atá á n-oscailt inniu, tá Cumann Lúthchleas Gael Chluain Geis sa Longfort; Óstán Pháirc Chluain Meala i dTiobraid Árann agus Óstán Pháirc Lár Tíre i Laois. Osclófar tuilleadh clinicí as seo go dtí Dé Luain.

Ní gá clárú ar líne roimh ré, ach beidh ar dhaoine ar mhian leo an tseirbhís a úsáid an t-eolas seo a leanas a thaispeáint ag na hionaid: sainuimhir phearsanta, uimhir fóin, seoladh ríomhphoist, éirchód agus cárta aitheantais a bhfuil grianghraf air.

Tabharfar a gcéad dáileog den vacsaín de chuid Pfizer-BioNTech dóibh siúd a bhainfidh úsáid as na clinicí seo.

Thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le fios go bhfuil na hionaid seo á gcur ar bun le go mbeidh oiread deiseanna agus is féidir vacsaín a fháil thar an deireadh seachtaine saoire bainc.

Dúirt siad gur féidir aon chlinic a úsáid, cuir i gcás, ní gá cónaí a bheith ort i Laois chun an t-ionad sa gcontae sin a úsáid. Mar sin, is féidir le daoine atá ar cuairt i gcontae eile - nó ar saoire nó ar gnó as baile - siúl isteach in aon ionad.

Tá liosta na gclinicí agus na n-amanna atá siad ar oscailt ar fáil ar shuíomh idirlín Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

I gcás daoine atá as baile agus a shiúlann isteach i gclinic chun a gcéad dáileog a fháil, gheobhaidh siad coinne níos cóngáraí don bhaile don tarna dáileog.

Ní gá do dhaoine atá sé bliana déag d'aois nó seacht mbliana déag d'aois cead tuismitheora a fháil leis an vacsaín a ghlacadh.

Tá 86% de dhaoine fásta sa tír iomlán vacsaínithe faoin am seo agus tá dáileog amháin faighte ag 71% díobh.

Beidh leanaí idir dhá bhliain déag d'aois agus cúig bliana déag d'aois ábalta clárú ar líne i gceann roinnt seachtainí, ach cead tuismitheora a fháil.