Tá iar-phríomhchigire sna póilíní in Albain ceaptha ag an Údarás Póilíneachta le réamhscrúdú seachtrach a dhéanamh ar chaighdeán an athbhreithnithe a rinne an Garda Síochána ar ghlaonna éigeandála a ndearna Gardaí neamart iontu.

Tháinig sé chun solais gur chuir Gardaí "ar ceal" breis agus 200,000 glao éigeandála 999 a fuair siad in 2019 agus in 2020, agus gur bhain os cionn 3,000 acu le foréigean sa teaghlach.

De réir athbhreithnithe atá fós ar bun ag an nGarda Síochána, "cealaíodh" mar ba cheart os cionn 1,000 glao ach tá amhras faoi 660 glao eile.

Tá teagmháil déanta ag na Gardaí ó shin le 300 duine a d'fhulaing de bharr gur cuireadh a nglaonna "ar ceal."

Dúirt an tÚdarás Póilíneachta, áfach, go bhfuil an-imní ar fad orthu faoin scéal agus faoin tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige ar chúrsaí póilíneachta sa tír seo.

Ina fhianaise sin, a dúirt an tÚdarás, tá an tAlbanach Derek Penman ceaptha acu le hathbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar athbhreithniú an Gharda Síochána.

An mhí seo caite, ghabh Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris leithscéal poiblí le daoine a d'fhulaing drochíde sa teaghlach a rinne glaonna éigeandála ach nach bhfuair an freagra ó na Gardaí a bhí ag dul dóibh.