B'éigean do bhunaitheoirí naíscoile Gaeilge a bhí le hoscailt i gceantar aontachtach in oirthear Bhéal Feirste suíomh nua a aimsiú mar gheall ar fheachtas fuatha ar líne in aghaidh na scoile.

Bhí Naíscoil na Seolta le bunú ar shuíomh Bhunscoil an Bhrainil i gceantar an Chaisleáin Riabhaigh agus bhí sí le hoscailt i mí Mheán Fómhair.

I ráiteas, dúirt bord na naíscoile gur tionscnaíodh mionfheachtas ar na meáin shóisialta ag bagairt orthu gan an scoil a bhunú sa cheantar sin.

I bhfianaise an fheachtais, a dúirt an bord, rinneadh an cinneadh bogadh go suíomh eile leis na leanaí a chosaint. Sé leanbh déag atá cláraithe sa scoil go dtí seo.

Dúradh sa ráiteas chomh maith gur ionad sealadach a bhí i suíomh Bhunscoil an Bhrainil agus go raibh sé riamh i gceist ionad buan a aimsiú do Naíscoil na Seolta in áit éigin eile in oirthear Bhéal Feirste amach anseo.

Tá suíomh úr aimsithe cheana féin, a dúradh, agus tabharfar eolas faoi in am trátha.

I ráiteas ó Bhunscoil an Bhrainil, dúradh gur mór an trua go gcaithfidh Naíscoil na Seolta bogadh go suíomh eile.

Dúradh go gcuireann lucht na scoile fáilte roimh gach duine, is cuma cén creideamh nó cén teanga atá acu.

Níl aon bhaint ag an dream atá freagrach as an bhfeachtas fuatha leis an scoil, a dúradh.