Tá fear agus bean gafa ag na Gardaí mar chuid d'fhiosrúchán a bhaineann le calaois a rinneadh ar fhear a bhí ar thóir an ghrá ar líne.

Tá cónaí ar an bhfear in oirthear na tíre agus baineadh €28,000 de le calaois nuair a bhí sé ag úsáid shuíomh idirlín déanta coinní.

Sciúradh an t-airgead ansin trí chuntais bheirte.

B'é Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch a bhí i gceannas ar an bhfiosrúchán.

Tá fianaise ann, a deir na gardaí, gur úsáieadh ceann amháin de na cuntais chun sciúradh a dhéanamh ar airgead a bhaineann le calaois eile a rinneadh ar chomhlacht Éireannach.

Gabhadh fear sna fichidí agus ceistíodh é ag Stáisiún na nGardaí i dTiobraid Árann. Scaoileadh saor gan cúis é agus tá comhad le cur chuig Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí.

Gabhadh bean sna daichidí inniu agus tá sise faoi choinneáil i Stáisiún na nGardaí i bhFionnghlas faoi láthair. Gabhadh feithicil mar chuid den bhfiosrúchán freisin.

Tá na Gardaí ag leanacht leis an bhfiosrúchán.