Tá cead tugtha ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach vacsaín an chomhlachta Moderna in aghaidh Covid-19 a thabhairt do dhaoine óga idir dhá bhliain déag agus seacht mbliana déag.

Molann saineolaithe an vacsaín a thabhairt don aoisghrúpa seo le dul i ngleic leis an athraitheach Deilte ar an gcoróinvíreas atá ag leathadh i measc daoine óga agus le himdhíonacht an phobail trí chéile a threisiú.

Thug Moderna le fios dhá mhí ó shin go raibh an vacsaín "sábháilte agus éifeachtach" i gcás déagóirí, de réir tástálacha a bhí déanta ag an gcomhlacht.

Dúirt an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach nár tháinig aon deasca tromchúiseach chun cinn - leithéidí fadhbanna croí - i measc déagóirí ar tugadh an vacsaín dóibh.

Tá an teichneolaíocht chéanna mRNA i vacsaín Moderna agus atá i vacsaín Pfizer/BioNTech.