Dúshlán suntasach i gcónaí is ea an t-athraitheach Deilte ar an gcoróinvíreas agus i muinín a chéile atáimid maidir lena bhfuil i ndán dúinn sna seachtainí amach romhainn, a dúirt an tOllamh Philip Nolan ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí.

Mhaígh an tOllamh Nolan go bhfuil dearmad déanta ag daoine in Éirinn ar chomh réidh agus a leathann an víreas agus go bhfuilimid ródhruidte le chéile faoi láthair ainneoin na contúirte.

Ní féidir linn ligean do Covid-19 leathadh go rábach inár measc agus ní mór dúinn a bheith faichilleach ar feadh tamaill mhaith eile, a dúirt sé.

Caithfidh tuilleadh daoine an vacsaín fháil chun an pobal i gcoitinne a chosaint, dar leis an Ollamh Nolan.

Rud eile de, a dúirt sé, ní féidir talamh slán a dhéanamh de go bhfuil gach duine a fuair an vacsaín díonta ón ngalar.

Dúirt Damien McCallion ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go mbeidh an vacsaín faighte ag an gcuid is mó de dhaoine fásta faoi thús Mheán Fómhair.

Thug sé le fios freisin go leagfar amach an clár vacsaínithe do dhaoine sé bliana déag agus seacht mbliana déag d'aois an tseachtain seo chugainn.