Léiríonn figiúirí nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil an líon daoine atá ag fáil na híocaíochta dífhostaíochta paindéime tite go dtí an leibhéal is ísle ó thús an Mhárta anuraidh.

Liúntas seachtainiúil suas le €350 atá san íocaíocht seo a thugtar do dhaoine a leagadh as obair mar gheall ar Covid-19 ach tá na rátaí le laghdú de réir a chéile ó mhí Mheán Fómhair.

202,152 duine atá ag fáil an liúntais an tseachtain seo, sin ísliú beagnach 9,700 ón tseachtain seo caite.

Ag tráth amháin, i mí na Bealtaine anuraidh, bhí 598,00 duine ag fáil na híocaíochta.

Luach €59.8 milliún atá sna híocaíochtaí an tseachtain seo.

Tá 42,308 duine faoi bhun 25 bliain ag fáil na híocaíochta, sin ísliú beagnach 3,600 ón tseachtain seo caite.

Is é an dream is mó atá á fáil i gcónaí daoine a bhí fostaithe sna hearnálacha cóiríochta agus seirbhísí bia.