Cuireadh ar athló tráthnóna cuid d'éisteacht Chomhchoiste Oireachtais na Gaeilge maidir le hacmhainniú seirbhísí nuachta agus cursaí reatha i nGaeilge ar RTÉ agus TG4.

D'fhiafraigh ball den choiste, an Teachta Dála Catherine Connolly, de Stiúrthóir Bainistíochta Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ, Jon Williams, ar ghlac sé leis go raibh an dlí sáraithe ag RTÉ i dtaca le cláir theilifíse Ghaeilge mar a bhí ráite ag an gCoimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill dhá bhliain ó shin.

Dúirt Jon Williams, áfach, nach bhféadfadh sé an cheist sin a fhreagairt agus gur tháinig sé i láthair le ceisteanna a fhreagairt faoi sheirbhísí nuachta agus cúrsaí reatha [seachas faoi RTÉ trí chéile].

Ina dhiaidh sin féin, a dúirt sé, d'fhéadfadh sé a rá - chomh fada agus bhain sé leis féin - nach bhfuil RTÉ ag sárú an dlí ó thaobh soláthar seirbhísí nuachta agus cúrsaí reatha i nGaeilge de.

D'iarr na baill den choiste ansin - Catherine Connolly, Éamon Ó Cuív agus Lorraine Clifford-Lee - an chuid den chruinniú a bhain le nuacht agus cúrsaí reatha RTÉ a chur ar athló nó go dtiocfadh duine éigin ó RTÉ i láthair chun an cheist faoi thurascáil an Choimisinéara Teanga a fhreagairt.

Thug Jon Williams le fios gur le dea-rún a tháinig sé chuig an éisteacht agus go raibh aiféala air an cruinniú a chur ar athló. Dúirt sé, mar sin féin, gur thuig sé dearcadh an choiste.

Socraíodh leanacht le cuid TG4 den chruinniú.

Cathaoirleach an choiste, Aengus Ó Snodaigh

Roimhe sin ar fad, ina ráiteas oscailte, dúirt Jon Williams gurb é an bhagairt is mó ar sheribhísí nuachta Gaeilge RTÉ "neamh-inbhuanaitheacht" mhúnla airgeadais RTÉ agus an chaoi a mbailítear táille an cheadúnais teilifíse.

Ina ráiteas oscailte féin, thug Ard-Stiúrthóir TG4, Alan Esslemont, le fios nach bhfuil bord TG4 sásta leis an soláthar nuachta ó RTE faoi láthair.

Dúirt sé nach bhfuil an bord sásta ach go háirithe go gcraoltar ábhar nuachta Gaeilge ar RTÉ - agus go gcraoltar an t-ábhar sin i mBéarla uaireanta - sula gcraoltar ar TG4 é. Creideann an bord go bhfuil an nuacht a chraoltar ar TG4 ina dhiaidh sin "tanaí" dá bharr.

Alan Esslemont

Agus é ag freagairt ceisteanna ó bhaill an choiste, dúirt Alan Esslemont chomh maith gur "fís" seachas maoiniú an rud is tábhachtaí ó thaobh seirbhísí nuachta de.

Mhaígh sé go bhfuil sé "práinneach" go dtógfadh TG4 ceannas eagarthóireachta na seirbhíse nuachta Gaeilge ar láimh ó RTÉ.

Dúirt sé chomh maith go bhfuil plean ann seribhís dhigiteach nuachta faoi bhranda Nuacht TG4 a chur ar fáil amach anseo.

* Foilsíodh an scéal seo i dtosach ar an 21 Iúil 2021. Rinneadh mionleasú air lena thabhairt chun cruinnis ar an 24 Iúil 2021.