Dúirt Príomhoifigeach Oibríochtaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Anne O'Connor go raibh duine as gach cúigear le Covid-19 in ospidéil na tíre, go raibh siad vacsaínithe in aghaidh an ghalair sular cuireadh in ospidéil iad.

Ina dhiaidh sin féin, mhaígh sí go bhfuil roinnt de na daoine sin á gcur in ospidéil de bharr aicidí eile cé go bhfuil Covid-19 orthu chomh maith.

I gcomparáid le hothair eile Covid-19 sna hospidéil, a dúirt sí, níl an dream a bhfuil an vacsaín faighte acu chomh dona tinn.

Maidir leis an daonra trí chéile, a dúirt Anne O'Connor, ba dhaoine a raibh an vacsaín faighte acu 10% den dream a tuairiscíodh inné go raibh an galar tolgtha acu. 7% a bhí i gceist arú inné.

Tharraing sí aird freisin ar an mbrú mór atá ar Ospidéal Mhaigh Eo i gCaisleán an Bharraigh agus Ospidéal Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall, de bharr ráigeanna den ghalar sna ceantair sin.

Ag 8 a chlog ar maidin inniu, a dúirt Anne O'Connor, bhí 89 duine le Covid-19 in ospidéil ghéarchúraim, le hais 101 inné. Tá 29 acu in aonaid dianchúraim.