Tá mórphlean chun dul i ngleic leis an athrú aeráide foilsithe ag an Aontas Eorpach.

Tugadh le fios go bhfuil sé mar aidhm ag an bplean an méid astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas a laghdú 55% ó leibhéil na bliana 1990.

Tá súil an sprioc seo a bhaint amach faoin mbliain 2030, a dúradh.

Chomh maith leis sin, tá sé mar aidhm ag an bplean deireadh ar fad a chur le hastaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas faoin mbliain 2050.

Chuige sin, caithfear raon leathan cánacha carbóin a ardú agus cinn nua a thabhairt isteach.

Glactar leis freisin go mbeidh deireadh leis an inneall dócháin inmheánaigh agus gur cruth eile ar fad a bheas ar charranna agus ar mhodhanna eile iompair amach anseo.

Dúirt an Coimisinéir Eorpach a bhfuil cúraimí aeráide air, Frans Timmermans, cé go mbeidh sé deacair an sprioc a bhaint amach nach bhfuil aon rogha againn i ndáiríre.

Má sháraíonn orainn, a mhaígh sé, beidh na glúine atá le teacht ag fearadh cogaí ar a chéile faoi bhia agus uisce.

Ní mór do bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus do Pharlaimint na hEorpa glacadh leis an bplean sular féidir é a thabhairt isteach.