Tá fáilte curtha ag Conradh na Gaeilge roimh na leasuithe ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla atá fógartha ag Aire Stáit na Gaeltachta Jack Chambers agus ag an Aire Catherine Martin.

I measc na bpríomhleasuithe, áirítear:

  • 20% de na hearcaithe nua sa tseirbhís phoiblí a bheith inniúil ar an nGaeilge faoin 31 Nollaig 2030
  • spriocdhátaí a leagan síos faoina n-oibreofar gach oifig phoiblí i ngach Limistéar Pleanála Teanga trí mheán na Gaeilge
  • go ndéanfaidh gach comhlacht poiblí 20% ar a laghad dá fhógraíocht bhliantúil i nGaeilge agus 5% dá fhógraíocht sna meáin Ghaeilge
  • síneadh fada a bheith ar fáil i ngach ríomhchóras a oibríonn comhlachtaí poiblí
  • go gcaithfidh aon chomhlacht tráchtála a sholáthraíonn seirbhísí poiblí do chomhlacht poiblí a chinntiú go gcuirfear an Ghaeilge san áireamh mar chuid de na seirbhísí sin
  • Coiste Logainmneacha reachtúil a chur in ionad an Choimisiúin Logainmneacha chun comhairle a thabhairt maidir le hOrduithe Logainmneacha.

I ráiteas, dúirt Jack Chambers go gcinnteoidh na leasuithe seo "go dtabharfar aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann le soláthar seirbhísí Stáit trí Ghaeilge do chainteoirí Gaeilge agus do phobail Ghaeltachta araon.

Thug sé le fios freisin go mbeidh deis ag ionadaithe an fhreasúra labhairt leis sna seachtainí amach romhainn chun na leasuithe a phlé.

Dúirt Catherine Martin go bhfuil lúcháir uirthi gur ghlac an Rialtas leis na leasuithe mar "go dtugann siad aghaidh ar ábhair imní agus ar shaincheisteanna a ardaíodh tar éis comhairliúchán forleathan le páirtithe leasmhara agus tar éis díospóireacht a mhair thart ar 25 uair an chloig ag Céim an Choiste."

I ráiteas, dúirt Conradh na Gaeilge cé nach bhfuil an fhoclaíocht sna leasuithe feicthe acu go fóill go bhfuil siad den tuairim go mbeidh láidriú suntasach déanta ar an mbille dá mbarr.

Dúradh i ráiteas an Chonartha freisin go bhfuil Jack Chambers, Catherine Martin agus a gcuid oifigeach i Roinn na Gaeltachta le moladh as éisteacht leis na moltaí a cuireadh os a gcomhair faoin reachtaíocht a leasú.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na leasuithe ar shuíomh idirlín na Roinne.