Tá leithscéal poiblí gafa ag Drew Harris, Coimisinéir an Gharda Síochána le daoine a d'fhulaing drochíde sa teaghlach a rinne glaonna éigeandála ach nach bhfuair an caighdeán freagra ó na Gardaí a bhí uathu agus a bhí ag dul dóibh.

Bhí an Coimisinéir Harris os comhair an Údaráis Póilíneachta tar éis fhiosrúcháin Garda ar láimhseáil Ghardaí ar ghlaonna 999 a fuair gur cuireadh os cionn 600 glao éigeandála ar ceal sula raibh aon fhreagra ceart póilíneachta orthu.

Dá bharr seo, ní dhearnadh na glaonna a thaifead ar chóras PULSE an Gharda Síochána agus ní dhearnadh aon bheart eile dá réir.

Tá an fiosrúchán ag leanúint ar aghaidh agus tá os cionn trí mhíle glao 999 faoi fhoiréigean sa teaghlach, daoine ar iarraidh nó ceisteanna sláinte agus a cuireadh ar ceal. Cuireadh beagán le cois míle diobh sin ar ceal i gceart. Tá na cásanna eile á scrúdú i gcónaí agus tá beagán le cois 600 díobh sin aitheanta cheana mar ghlaonna a cuireadh ar ceal go míchuí.

Rinneadh teagmháil le os cionn 300 de na daoine nár pléadh i gceart lena gcuid glaonna, ach níl aon díobháil de bharr an phlé sin aitheanta go fóill.

Cuireadh fiosrúchán inmheánach ar bun nuair a cuireadh imní in iúl faoi láimhseáil na nGardaí ar ghlaonna éigeandála ó dhaoine a d'fhulaing drochíde sa teaghlach agus ó dhaoine leochaileacha eile, sa dá bhliain 2019 agus 2020.