Deir Priomhoifigeach Cliniciúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil 210 cás den athraitheach Delta deimhnithe sa Stát.

20% de chásanna deimhnithe iad cásanna ón athraitheach Delta, a deir Colm Henry, ach go bhfuil an céadatán sin le dul in airde.

Ba í 31 aois mheánach na gcásanna, bhain 27% díobh le taisteal agus 51% díobh le gartheagmháil.

Dheimhnigh Colm Henry freisin nach raibh aon ráig den choróinvíreas le seachtain in aon teach altranais ná in aon ospidéal contae ná ospidéal géarchuraim. Deir sé freisin go dtarlaionn ráigeanna fós sna hionaid sin, ach nach bhfuil na cásanna chomh tromchúiseach anois de bharr na vacsaíní.

Is beag oibrí sláinte atá ag tolg an víreas anois i gcomparáid leis an tráth is measa a bhí sé i lár mhí Eanáir, a dúirt sé.

Tá an-tóir ar an vacsaíniú anseo, agus dáileog amháin faighte ag 62% den phobal os cionn 18 bliana d'aois, agus an dara dáileog faighte ag beagnach 37%.

Chláraigh 191,000 daoine idir 35-39 mbliana don vacsainiú cheana féin, agus is nuair a bheidh tuiscint ag an HSE faoin lion daoine diobh seo a thógfaidh an vacsaín a thosófar ag clár daoine idir 30-34 bhliana.

Idir an dá linn, tá ionadaithe vacsaínithe Covid-19 i dTuaisceart Éireann oscailte anois do gach duine fásta, agus is féidir le duine os cionn 18 mbliana coinne a chur in áirithint ag ionad. Tá an síniú is deireanaí seo in ann bheith déanta de bharr soláthar nua de na dáileoga Pfizer.

Agus, tá 20,182 cás nua de Covid-19 fógartha ag an Rúis, an líon is mó cásanna in aon lá amháín ó mhi Eanair. Tá na húdaráis ag leagan an ráig seo ar an athraitheach Delta agus drogall ar dhaoine an vacsaín a fháil. Ina theannta sin, dearbhaíodh 568 bás ón gcoróinvíreas san achar céanna, an líon is mó básanna in aon lá amháin i Moscó agus i gCathair Pheadair