Deir Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuilid dóchasach go n-éireoidh leo Sceilg Mhichíl a oscailt ar an 1 Iúil.

Tá moill curtha ar an Láithreán Oidhreachta Domhanda a oscailt arís de dheasca na drochaimsire agus srianta Covid-19.

Tá fáilte curtha ag lucht turasóireachta san iardheisceart roimh an scéala.

Le seachtainí beaga anuas, tá carraigeacha a bhí sceite anuas ar na cosáin glanta ag oibrithe agus tá leithris do chuairteoirí nach mór tógtha.

Deir Bláthmhac Ó Muirí ó Oifig na nOibreacha Poiblí go raibh práinn ag baint leis an obair riachtanach seo d’fhonn sláinte agus sábháilteacht na gcuairteoirí a chinntiú.

Tá ceadúnais ag cúig bhád déag turas amháin in aghaidh an lae a thabhairt ar Sceilg Mhichíl.

In 2019, thug 15,616 duine cuairt ar an gcarraig. Cé go mbeidh cuairteoirí ón iasacht siar go mór i mbliana de dheasca srianta taistil, meastar go mbeidh an-éileamh go fóill ar na turais toisc an séasúr a bheith níos giorra.

Le linn dó cuairt a thabhairt ar an oileán, dúirt an tAire Stáit atá freagrach as Oifig na nOibreacha Poiblí, Patrick O’Donovan, gur tuar dóchais a bheadh in athoscailt na Sceilge:

"Táimid tar éis am ana-dhian a chur dínn. Táimid ag ullmhú chun an t-oileán a oscailt arís agus tá sé sin dóchasach don tír agus tá súil agam go mbeidh an t-oileán seo mar sórt 'tráchtsolas' don tír go bhfuil rudaí ag dul i bhfeabhas."

Tá cáil idirnáisiúnta ar Sceilg Mhichíl de bharr na mainistreach Luath-Chríostaí atá ar a barra.

Tá an obair athchóirithe ar an dá thigh solais ar an oileán ag leanúint ar aghaidh agus é beartaithe lóistín do threoraithe, lucht seandálaíochta agus lucht taighde a chur ar fáil iontu.