Tá éileamh mór ar gharraithe cuibhrinn ar fud na tíre faoi láthair agus go leor daoine ag feitheamh le ceann a fháil.

Is leis na húdaráis áitiúla na garraithe seo ar féidir leis an bpobal glasraí agus torthaí a fhás iontu.

Tá garraithe cuibhrinn an-tábhachtach, a deir saineolaithe gairneoireachta, ní hamháin do chúrsaí pailnithe ach do mheabhairshláinte an duine freisin.

Ó thús na paindéime, i gceantair áirithe, tá ardú mór tagtha ar líon na ndaoine a bhfuil spéis léirithe acu i gceann de na garraithe seo a fháil.

Cuir i gcás, tá ardú 75% tagtha ar an éileamh ar Lána an Mhuilinn i mBaile Phámar i mBaile Átha Cliath.

Tá an draoi daoine ag fanacht le garraí cuibhrinn a fháil chomh maith sna limistéir gharraíodóireachta a bhfuil Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach Luimnigh freagrach astu.

Ní féidir a mhaíomh go mbaineann an mhór-ráchairt seo leis an bpaindéim amháin. Téann sé siar i bhfad.

Mar shampla, tá 171 duine ag fanacht le garraí cuibhrinn a fháil - cuid acu le blianta - i gceann de na ceithre limistéar a bhfuil Comhairle Contae Átha Cliath Theas freagrach astu.

"Tá an-chuid deacrachtaí ag na comhairlí áitiúla ar fud na tíre na spásanna seo a chur ar fáil," a deir Peter Kavanagh, atá ina chomhairleoir neamhspleách ar Chomhairle Átha Cliath Theas.

"Tá na garraithe seo ríthábhachtach, go háirithe ó thaobh pailnithe de. Is amhlaidh atá coimitmint tugtha ag an Rialtas faoin bPlean Uile-Éireann um Pailneoirí (2015-2020) na garraithe seo a chothú. Ach fós féin, táimid ag streachailt le freastal ar an éileamh."

Mar sin féin, braitheann sé go mór ar an áit a bhfuil tú.

Bhí an t-ádh ar Ian Mac Gabhann garraí a fháil le gairid i Séipéal Iosóid. Bhí roinnt spásanna ar fáil ar chuid de na seacht limistéar a ritheann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

"Ní raibh spéis ar bith agam sa gharraíodóireacht roimh Covid-19," a dúirt sé. "Ach níl aon spás againn san árasán chun plandaí ná glasraí a fhás."

"Chuala mé go raibh spásanna ar fáil anseo agus bhí an t-ádh liom ceann a fháil. Tá an-chuid ama caite agam anseo i rith na paindéime. Bím ag féachaint ar scáileán i gcónaí agus tugann an garraí seo faoiseamh dom i gcónaí."

Is síciteiripeoir í Treasa Ní Ghallachóir. Freastalaíonn sí ar an limistéar i Séipéal Iosóid freisin. Tá an-bhaint idir mheabhairshláinte agus an caitheamh aimsire seo, dar léise.

"I gcás daoine áirithe atá in ísle brí, bíonn gá le piollaí agus tá tábhacht ag baint leo. Ach i gcás go leor daoine eile, is é an nasc le daoine eile atá ag cruthú deacrachtaí dóibh, nó an nasc le rud éigin a bhfuil spéis acu ann."

Tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas i mbun athbhreithnithe faoi láthair féachaint leis an soláthar garraithe cuibhrinn atá acu a mhéadú.