Tá dlilteanas admhaithe san Ard-Chúirt ag cúigear dochtúirí comhairleacha, ag an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais agus ag saotharlann i nGlaschú faoi ghinmhilleadh linbh a bhí sláintiúil.

Tugadh le fios do thuismitheoirí an bhuachalla go raibh mínormáltacht mharfach féatais ag dul dó cé nárbh fhíor sin.

Thug Rebecca Price agus Patrick Kiely, as Baile Phib i mBaile Átha Cliath, dhá chás ar leith in aghaidh na gcomhairleoirí Peter McParland, Fionnuala McAuliffe, Rhona Mahony, Shane Higgins agus Stephen Carroll, chomh maith leis an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ar Shráid Holles agus saotharlann i nGlaschú.

Úinéirí ionaid phríobháidigh shláinte is ea an cúigear comhairleoirí.

Dúírt an lánúin gur gníomh tragóideach gan ghá a bhí i nginmhilleadh an linbh ar thug siad Christopher Joseph Kiely air.

Tugadh le fios dóibh tar éis dhá thástáil go raibh neamhord géiniteach, a dtugtar Siondróm Edwards nó Trísómacht 18 air, ag dul don leanbh. Is mínormáltacht mharfach féatais é an neamhord seo de réir na reachtaíochta cuí sa Stát seo.

Tar éis don chomhairleoir an tOllamh Fionnuala McAuliffe comhairle a chur uirthi, a dúirt Rebecca Price, rinneadh an ginmhilleadh san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ar an 14 Márta 2019.

Dheimhnigh an tríú tástáil, áfach, nach raibh an neamhord ar an leanbh ar chor ar bith.

Tar éis do na cosantóirí sa chás dliteanas a admháil, tá méid na ndamáistí cúitimh le socrú anois.

Tiocfaidh an cás os comhair na hArd-Chúirte arís tráthnóna amárach.