Tá an líon daoine atá ag fáil na híocaíochta dífhostaíochta paindéime tite faoi bhun 250,000 den chéad uair i mbliana, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Liúntas seachtainiúil suas le €350 atá san íocaíocht seo a thugtar do dhaoine a leagadh as obair mar gheall ar Covid-19.

244,197 duine atá ag fáil an liúntais an tseachtain seo, sin ísliú 23,000 ón tseachtain seo caite agus an líon is ísle ó mhí Dheireadh Fómhair anuraidh.

Luach €72 milliún atá sna híocaíochtaí an tseachtain seo.

Tá 58,441 duine faoi bhun 25 bliain á fháil, ar ardú 8,837 é ón tseachtain seo caite.

Is é an dream is mó atá ag fáil na híocaíochta daoine a bhí fostaithe sna hearnálacha cóiríochta agus seirbhísí bia.

Mar sin féin, léiríonn an titim atá tagtha ar líon na n-íocaíochtaí go bhfuil daoine na hearnálacha seo ag filleadh ar a gcuid oibre de réir a chéile.