Bhí ardú 43% anuraidh ar an líon daoine a rinne teagmháil leis an tseirbhís tacaíochta foréigin bhaile Women's Aid, a deirtear i dtuarascáil bhliantúil an charthanais.

29,717 duine a lorg tacaíocht anuraidh ar an eagraíocht mar gheall ar dhrochúsáid mhothúchanach, fhisiciúil, ghnéasach agus eacnamaíochta.

Mná ab ea 95% díobh agus fir ab ea 5% díobh.

Dúradh go raibh baint dhíreach ag srianta Covid-19 le cuid de na cásanna sin.

Dúirt príomhfheidhmeannach Women's Aid Sarah Benson go bhfuair an eagraíocht tuairiscí ó mhná gur imríodh drochíde orthu agus iad ag obair ón mbaile.

B'éigean do chuid acu éirí as a gcuid oibre de bharr an bhrú sin, a dúirt sí.

Is ar an teileafón is mó a rinne daoine teagmháil leis an eagraíocht ach bhain go leor daoine leas as seirbhísí ríomhphoist agus teachtaireachtaí na heagraíochta.

Fuair an eagraíocht eolas faoi thart ar 22,600 cás anuraidh.

Dúradh gur bhain 16,200 díobh le drochúsáid mhothúchánach, 4,000 le drochúsáid fhisiciúil, 1,500 le drochúsáid eacnamaíochta agus 777 le drochúsáid ghnéasach.