Meastar gurb é an t-athraitheach Deilte ar an gcoróinvíreas is cionsiocair le líon suntasach cásanna Covid-19 i gceantar Bhaile Átha Luain le seachtain.

Dúirt an Dr Úna Fallon ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur dóichí go bhfuil baint ag an ráig leis an mbulc mór daoine a tháinig le chéile cois na Sionainne ar an mbaile ar an 11 Meitheamh.

Ag labhairt di ar RTÉ, thug an Dr Fallon le fios gur deimhníodh ceithre phríomhchás déag den athraitheach Deilte i mBaile Átha Luain ó shin agus go mb'fhéidir gur dhuine a bhí ag taisteal príomhfhoinse na ráige.

Ní gá gur taobh amuigh a thóg daoine an galar, a dúirt sí, i bhfianaise tuairiscí go raibh cóisirí ar bun i dtithe an oíche chéanna.

Dúirt an Dr Fallon gur féidir le ráigeanna den sórt seo leathadh go fada fairsing agus mhol sí do dhaoine a bhí i lathair ag an tionól i mBaile Átha Luain tástáil Covid-19 a fháil.

Tá ionad sealadach tástála chuige sin le bunú ar an mbaile arú amárach, a dúirt sí.

Ina dhiaidh sin, dúirt sí nach bhfuil daoine curtha in ospidéil de bharr na ráige.

Tuairiscítear gurb é an t-athraitheach Deilte atá sa chuigiú cuid de na cásanna nua den choróinvíreas a taifeadadh sa Stát le cúpla lá.

Thug an Príomhoifigeach Leighis an Dr Tony Holohan le fios gur údar imní atá sa scéal.

Meastar go bhfuil an t-athraitheach seo idir 40% agus 60% níos tógálaí ná athraithigh eile agus gur réidhe freisin a scaipeann sé taobh amuigh.

Tá cinneadh le déanamh ag an Rialtas an tseachtain seo chugainn faoi sheirbhísí taobh istigh a cheadú arís i mbialanna agus i dtithe tábhairne ón 5 Iúil.

Ceaptar nach bhfuil sé ar intinn ag an Rialtas faoi láthair moill a chur ar mhaolú srianta i bhfianaise na dtuairiscí is deireanaí faoin athraitheach Deilte.