Tá an tAire Dlí is Cirt, Heather Humphreys ag dul i gcomhairle leis an Ard-Aighne i dtaca leis na dlíthe ar fad a bhaineann le halcól a fháil in áitreabh ceadúnaithe agus a bheith á ól ar an láthair lasmuigh.

Tá go leor conspóide agus meascán mearaí tarraingte ag an gceist ón deireadh seachtaine, go háirithe i gcathair na Gaillimhe, áit a ndeir gardaí go bhfuil an dlí á shárú ag tabhairneoirí agus bialanna a cheadaíonn a léithid.

Teastaíonn soiléireacht anois ó thabhairneoirí agus úinéirí bialanna maidir le cead a bheith acu deoch meisciúil a dhíol le custaiméir atá suite lasmuigh, mar atá leagtha amach i scéim an Rialtais.

An tAire Heather Humphreys (ar chlé) a bhfuil an scéal seo pléite aici le Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris (ar dheis)

Faoin scéim sin a thug an Rialtas isteach níos túisce sa mhí ceadaíodh do thithe tabhairne agus bialanna boird agus suíocháin a chur lasmuigh dá gcustaiméirí.

Sin le deis a thabhairt do na hionaid seo feidhmiú i bhfianaise shrianta Covid-19, nach gceadaíonn do chustaiméirí a bheith laistigh faoi láthair.

Deir na gardaí i nGaillimh áfach go bhféadfadh an tseirbhís seo mar atá faoi láthair, a bheith mídhleathach, mura bhfuil ceadúnas dá réir on gcúirt ag an ionad nó mura gceadaíonn fo-dhlíthe ón údarás áitiúil feidhmiú faoin scéim seo.

Dúirt an tAire Humphreys níos túisce gur faoi bhreithiúnas na ngardaí féin a d'fhágfaí é an raibh áitreabh ceadúnaithe ag briseadh an dlí.

Ach tá eagraíochtaí i dtionscail an fháilteachais, chomh maith le Cumann Ionadaíochta an Gharda Síochána ag lorg soiléirithe anois ar an gceist seo.

****

Tuigtear go bhfuil Coimisinéir na nGardaí, Drew Harris / le treoir a thabhairt do Ghardaí / GAN an dlí a bhagairt ar thabhairneoirí agus bialanna - as deoch a dhíol le h-ól lasmuigh dá ngnóanna.
Deir úinéirí tithe tábhairne agus bialanna / go bhfuil soiléireacht ag teastáil uatha láithreach - ón Rialtas / fén ndlí. atá ann - maidir le alcól a dhíol le custaméirí - atá amuigh fén aer.

Deir Gardaí go bhfuil dlithe á mbriseadh ag áitribh / mar nach bhfuil na céadúnais chearta - ag a bhformhór acu. Creidtear go bhfuil Coimisinéir na nGardaí le treoir a thabhairt do Ghardaí / GAN pionós a ghearradh ar thábhairneoirí / atá ag díol deoch lasmuigh.
Drew Harris to tell gardaí not to penalise pubs serving customers alcohol outdoors
Tá an cheist seo pléite ag an Aire Humphreys - le Coimisinéir an Gharda Síochána, Drew Harris.