Tá "moladh láidir" déanta ag an gComhchoiste Oireachtais ar Iompar agus Cumarsáid gur chóir tús a chur láithreach le clár píolótach mearthástála antaiginí sa tionscal eitlíochta.

I ndiaidh don choiste bualadh le hionadaithe ón bhFoireann Éigeandála Náisiúnta Sláinte Poiblí (NPHET) Dé Céadaoin, scríobh siad chuig an Aire Iompair, Éamon Ryan, ag moladh tús a chur leis an gclár.

Dúirt cathaoirleach an choiste - an Teachta Dála Kieran O'Donnell, Fine Gael - gur dhealraigh sé nach raibh plé iomlán déanta ag NPHET go fóill ar an méid a bhí scríofa i dTuarascáil Ferguson faoi mhearthástálacha antaiginí. B'iad an rialtas a choimisiúnaigh an tuarascáil sin de chuid an Ghrúpa Scrúdaithe Mearthástála Antaiginí. Moltar inti gur chóir tús a chur le cláir mhearthástála antaiginí, mar uirlis sa bhreis sa bhosca uirlisí, in éineacht leis na beartais sláinte poiblí eile ar fad atá ar fáil.

Tá an coiste anois ag moladh don Aire Iompair, Éamon Ryan, gur chóir dó scríobh chuig an bPríomhoifigeach Leighis, an Dochtúir Tony Holohon agus NPHET chun a rá leo gur chóir tús a chur leis na tástálacha seo sa tionscal eitlíochta.

Tá sé ríthábhachtach, a dúirt Kieran O'Donnell, go mbeidh na córais agus an lóisíocht ar fad socraithe le haghaidh mearthástála antaiginí a dhéanamh go forleathan chun go mbeifear in ann deileáil go héifeachtach le Teastas Digiteach Covid 19 an Aontais Eorpaigh.