Tá lucht Center Parcs le €85 milliún breise a infheistiú ina n-ionad saoire foraoise i gCo an Longfoirt agus 250 post buan a chur ar fáil ann nuair a bheas an obair críochnaithe.

Tá 200 lóiste breise le tógáil san ionad i mBaile Uí Mhatháin agus cuirfear leis na saoráidí atá ann cheana féin chomh maith, a dúirt an comhlacht.

Fostófar 300 duine eile ar bhonn sealadach fad is atá an obair thógála ar bun, a dúradh.

Tá thart ar 1,000 duine fostaithe san ionad cheana féin.

Tá súil ag an gcomhlacht iarrartas ar chead pleanála a chur faoi bhráid Chomhairle Chontae an Longfoirt faoi dheireadh na bliana.

Fógraíodh inniu freisin go bhfuil an comhlacht cúraim bhaile Irish HomeCare, atá bunaithe i Muineachán, le 750 post nua a chur ar fáil as seo go ceann ocht mí dhéag.

Cúramóirí is mó atá ag teastáil ón gcomhlacht, a dúradh, ach tá folúntais ann chomh maith d'altraí, do bhainisteoirí agus do riarthóirí.

Tá 750 duine fostaithe ag an gcomhlacht cheana féin.