Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, dúradh gur aistrigh duine sinsearach i mbuíon choiriúlachta Kinahan os cionn €400,000 in airgead tirim idir chuntais bhainc éagsúla.

Phléadáil Declan Brady, 55 bliain, ciontach in airgead a sciúradh. Tá téarma príosúin á chur isteach aige cheana féin faoi choireanna tromchúiseacha eile.

Phléadáil leannán Declan Brady, Erica Lukacs, agus a bhean chéile, Deirdre Brady, ciontach in airgead a sciúradh chomh maith.

Dúradh sa chúirt go bhfuil airgead íoctha ag an triúr leis an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla.

D'admhaigh Deirdre Brady, a bhfuil seoladh aici sa Nás i gCo Chill Dara, gur aistrigh sí os cionn €140,000 i gcaitheamh ceithre bliana go dtí cuntas bainc Thomas Kavanagh sa Spáinn.

Maíonn na Gardaí go bhfuil Thomas Kavanagh ar an dara duine is sinsearaí i mbuíon choiriúlachta Kinahan.

Tá sé faoi choinneáil i Sasana faoi láthair, mar a bhfuil pionós le gearradh air faoi dhrugaí a iompórtáil.

Gearrfar pianbhreith ar Declan Brady, Dheirdre Brady agus Erica Lukacs an mhí seo chugainn.