Le Tomás Ó Mainnín

Tá achainí déanta ag daoine áitiúla i mBoirinn, Co an Chláir, go n-osclófaí carrchlós conspóideach ansan mar réíteach sealadach ar bhrú tráchta sa cheantar.

Agus morán daoine ag caitheamh a laethanta saoire in Éirinn i mbliana de bharr Covid-19, deir daoine áitiúla i mBoirinn go bhfuil gá le réiteach gan mhoill ar fadbhanna tráchta sa cheantar speisialta caomhnaithe.

Deirid go bhfuilid ina bpríosúnaigh ina dtithe féin mar gheall ar an méid gluaisteán atá sa timpeall.

Cheal áiteanna páirceála, bíonn gluaisteáin fágtha ar thaobh na mbóithre cúnga agus bíonn sé deacair ar fheirmeoirí dul i mbun a gcúraim.

Deir Brendan Flanagan ná féidir leis a tharracóir a chur chun bóthair idir 8 a chlog ar maidin agus 8 a chlog tráthnóna.

In 2013, bhí carrchlós á fhorbairt ag Oifig na nOibreacha Poiblí ach de bharr achrainn éiríodh as agus tá an geata dúnta ar an suíomh ó shin.

Tá sé iarrtha anois ag an gcoiste pobail áitiúil an carrchlós a oscailt go sealadach ar bhonn éigeandála nó go gcuirfí plean ceart i gcrích.

In 2017, foilsíodh tuarsscáil inar moladh plean bainistíochta tráchta ach níl faic curtha i bhfeidhm idir dhá linn.

Deir Comhairle Contae an Chláir go bhfuilid féin agus an tSeibhís Páirceanna agus Fiadhúlra ag cíoradh na bhfadbhanna tráchta i mBoirinn agus go bhfuil iarratas déanta acu an carrchlós conspóideach a oscailt go sealadach don samhradh.