Tá socrú €1.25 milliún ceadaithe ag an Ard-Chúirt d'fhear céile mná a bhásaigh san ospidéal de bharr taom croí agus leanbh sa bhroinn aici.

Bhí a tréimhse toirchis caite ag Anne Casey, 38 bliain d'aois, nuair a bhásaigh sí in Ospidéal Máithreachais Ollscoil Chorcaí i mí an Mhárta 2012.

Tháinig an leanbh ar an saol agus tá sé naoi mbliana d'aois anois.

Dúirt dlíodóirí an teaghlaigh nár chuir lucht an ospidéil san áireamh na fadhbanna croí a bhí ag Anne Casey cheana féin nuair a cuireadh san ospidéal í ar an 24 Feabhra 2012 agus díth anála uirthi.

Dúradh gur aimsíodh neamhrialtacht ina croí sa bhliain 2009 ach nach ndearnadh measúnú mar ba cheart uirthi nuair a chuaigh sí chuig an ospidéal in 2012.

Dé hAoine a bhí ann nuair a cuireadh Anne Casey san ospidéal ach ní fhaca dochtúir comhairleach í go dtí an Luan dar gcionn, a dúirt an t-abhcóide sinsearach an Dr John O'Mahony.

Bhain taom croí di an lá sin agus cuireadh gearradh éigeandála Caesarach uirthi.

Bhain gortú inchinne di mar gheall ar an taom croí agus d'éag sí deich lá ina dhiaidh sin.

Thug an Dr O'Mahony le fios go ndearna an t-ospidéal fiosrúchán inmheánach faoin tragóid agus gur dearbhaíodh go raibh easnaimh sa chúram a rinneadh do Anne Casey.

Ina ainneoin seo, a dúirt sé, níor ghlac an t-ospidéal le dliteanas.

Dúirt a fear céile Dominic Casey, a bhí san ospidéal nuair a bhí an obráid á cur uirthi, go raibh sé suaite go mór ag an am agus gur cheap sé go raibh a bhean agus a leanbh araon caillte.

Cheadaigh an Breitheamh Kevin Cross socrú €1.25 milliun dó agus dá mhac faoi bhás neamhchóir Anne Casey.