Tá cinneadh déanta ag an Aontas Eorpach gan 100 milliún dáileog breise de vacsaín Covid-19 an chomhlachta Johnson & Johnson (Janssen) a cheannach.

Tuairiscítear chomh maith go bhfuil an tAontas Eorpach ag cuimhneamh ar 100 milliún dáileog eile fós de vacsaín Johnson & Johnson a chur ar fáil do thíortha eile, is é sin sa chás go n-ordóidh an tAontas iad.

Sa chéad ráithe den bhliain, d'ordaigh an tAontas 200 milliún dáileog ó Johnson & Johnson agus bhí rogha ag na ballstáit 200 milliún dáileog eile a cheannach ina dhiaidh sin.

Is cosúil, áfach, nach bhfuil faighte ach dhá mhilliún déag den chéad 200 milliún faighte go dtí seo agus nach bhfuil an Coimisiún Eorpach sásta faoi sin.

Ina fhianaise sin, tuairiscítear nach gceannófar ach 100 millliún dáileog ón dara hordú agus go seachadfar iad go tíortha eile.

Léiríodh imní roimhe seo faoi théachtáin fhola a bhain do líon bheag daoine a fuair vacsaín Johnson & Johnson.

Tar éis fiosrúcháin, dhearbhaigh ann Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach i mí Aibreáin gur mó an sochar ná an dochar atá inti.