Tá 120 post nua le cur ar fáil i mBaile Átha Cliath ag an gcomhlacht cógaisíochta Éireannach APC agus rún acu vacsaíní Covid-19 a fhorbairt agus a tháirgeadh i lárionad nua taighde agus déantúsaíochta.

Tá APC le €25 milliún a infheistiú san ionad nua i gCoill na Silíní i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Tá 140 duine fosaithe i gceannáras an chomhlachta i gCoill na Silíní cheana féin.

Tógfar saotharlann nua 12,000 troigh chearnach taobh leis ar dtús agus ionad nua déantúsaíochta 80,000 troigh chearnach ina dhiaidh sin.

Tuigtear go bhfuil sé i gceist 50 milliún dáileog de vacsaíní Covid-19 a dhéanamh ann gach bliain.

Chomh maith leis na vacsaíní, táirgfear ábhar géinteiripice agus teiripice cille san ionad freisin.

Deir APC go mbeidh an chéad chuid den phlean curtha i gcrích faoi dheireadh na bliana seo.

Tá forbairt mhór tithíochta ar bun i gCoill na Silíní, mar a bhfuil suas le 4,000 áras cónaithe á dtógáil.