Tá foláireamh eile fós tugtha don Bhreatain ag an Aontas Eorpach nach mbeidh aon ghlacadh ag na ballstáit le tuilleadh iarrachtaí aontaobhacha socruithe trádála a aontaíodh roimhe seo a athrú.

Bhí cruinniú faoin scéal i Londain inniu ag leasuachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Maroš Šefčovič le príomh-idirbheartaí na Breataine David Frost.

Seo an t-ochtú cruinniú faoin scéal ag Maroš Šefčovič agus David Frost.

I ndiaidh an chruinnithe a mhair trí huaire an chloig go leith, dúirt Maroš Šefčovič go gcaithfí muinín idir an dá thaobh a bhunú arís.

Ag trácht dó ar Phrótacal an Tuaiscirt, dúirt sé má ghníomhaíonn an Bhreatain go haontaobhach arís go ngníomhóidh an tAontas Eorpach freisin le cinntiú go gcuirfear i bhfeidhm oibleagáidí atá daingnithe sa dlí idirnáisiúnta.

An chaoi a bhfuil an prótacal á chur i bhfeidhm máthair an oilc, dar le David Frost.

Thug sé le fios nach ndearnadh aon dul chun cinn maidir leis an bprótacal ag an gcruinniú inniu agus mhaígh sé go bhfuil an tAontas Eorpach ag iarraidh é a chur i bhfeidhm ar bhealach "thar a bheith ceartaiseach."

Níor chuir sé as an áireamh síneadh eile fós a chur le "tréimhse chairde" an phrótacail ionas gur féidir le siopaí sa Tuaisceart leanacht orthu ag díol earraí feola cuisnithe ón mBreatain.