Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, phléadáil fear de bhunadh na Rómaine ciontach i mbean scothaosta a dhúnmharú i Luimneach ceithre bliana ó shin.

Thacht agus mharaigh Alexandru Iordache, 46 bliain d'aois, Rose Hanrahan, 78 bliain, ina teach cónaithe ar an mBóthar Nua, Sparr Thuamhan, i gcathair Luimnigh ar an 15 Nollaig 2017.

Baintreach ab ea Rose Hanrahan a bhí ina cónaí ina haonar agus ba ghaolta léi a tháinig ar a corp.

Agus é ag pléadáil ciontach sa chúirt inniu, d'iarr Alexandru Iordache a phardún faoina raibh sé déanta aige.

Chreid na Gardaí ón tús gur le linn robála a maraíodh Rose Hanrahan agus bhí barúil mhaith acu go gairid ina dhiaidh sin gurbh é Alexandru Iordache an ciontóir.

Theith sé ó Éirinn agus ní raibh aon tuairisc air ar feadh dhá bhliain.

Eisíodh barántas gabhála Eorpach ina leith agus gabhadh é ar deireadh i Sasana.

Eiseachadadh Alexandru Iordache go hÉirinn i mí Eanáir 2020.

Chuir an Breitheamh Michael White siar faoi choinneáil é agus gearrfar téarma príosúin saoil air, mar atá sainordaithe de réir an dlí, an mhí seo chugainn.

Dúirt an breitheamh le gaolta Rose Hanrahan a bhí sa chúirt inniu go bhféadfaidh siad ráiteas a dhéanamh sa chúirt faoin gcaoi ar ghoill an marú orthu.